Facebook Instagram
Se adresse

Inspiration og referencer

Kategori:
Vælg kategori
     
 
Fritekst:
 

Gårdrum på Christiansbro
For ATP Ejendomme renoverer vi haverummene til bygningerne ud mod havnen på Christiansbro, som Henning Larsens Tegnestue tegnede i 1998.

Forhave på Frederiksberg
En forhave på Frederiksberg var groet ret meget til, og her har vi forenklet udtrykket og øget brugbarheden ved at rydde al eksisterende beplantning undtagen nogle træer, og i stedet etableret nye bede og stier med et veldefineret udtryk.

Traller som belægning, Amager Strandpark
Traller er velegnede som fast belægning, hvor underlaget blot består af sand. Her har vi etableret ca. 700m2 belægning omkring Naturcenter Amager Strand, samt plantet marehalm, som skal holde på sandet.

Pergola til affaldscontainere, Aggersborggade
I et gårdanlæg på Østerbro har vi etableret en ny pergola til afskærmning af affaldscontainere m.m. Pergolaen er i øvrigt sammenbygget med tørreplads og legeområde, og beplantet med både klatreplanter, buske og stauder.

Højbede på Amerika Plads
Her har vi udsparet bede i belægningen, samt etableret højbede af 8mm ubehandlet stål. Nogle steder er stålet valset, og andre steder er det blot bukket i form. Bedene er beplantet med stauder, buske og træer.

Gårdhave med hårdtbrændte, kvadratiske fliser
Her er vi ved at etablere "ny" belægning af brugte, hårdtbrændte, kvadratiske fliser, lagt på diagonal.

Klinkebelægning og trappe, holdt sammen af stålkanter
Klinkebelægning og trappe af hårdtbrændte, rødlige klinker fra Klinker Outdoor, holdt sammen af kanter i 8mm ubehandlet stål, som også udgør bedkanterne rundt om i gårdhaven i Kartoffelrækkerne.

Plinte og belægning i gule, hårdtbrændte mesterpetringer
Vi har støbt plinte, og limet hårdtbrændte, gule mesterpetringer på, både som siddeplads og kant af højbed i gårdhavens bagerste del, samt som hævet terrasse og trappe op mod huset, rundt om nyetablerede lyskasser. Petringerne er også lagt som belægning mellem de to plinte, i sildebensmønster.

Belægning i Københavnermønster
Københavnermønster er karakteriseret ved kvadratiske fliser, enten enkelte eller i blokke af 2 eller 4, omkranset af granitchaussesten. Her er hele belægningen omkranset af højbede af 8mm ubehandlet stål.

Børnehaven Hestestalden
Ønsket var at legepladsen skulle blive mere grøn og mere sanselig, men fortsat være et fleksibelt rum.

"Tæppe" af gule og brune, hårdtbrændte klinker på Østerbro
I samarbejde med Landskabsarkitektfirmaet 1:1 har vi gennemrenoveret denne gård på Østerbro, med en belægning af hårdtbrændte gule og brune klinker fra Klinker Outdoor, lagt i et mønster der leder tankerne hen på et vævet tæppe. Klinkerne langs facaderne ligger i sildebensmønster på fladen.

Egmont H. Pedersens Kollegium
Kollegiets udearealer er blevet gennemrenoveret. Belægningerne er lagt om, og bevoksningerne er fornyet.

Lindeallé i Køge
I bebyggelsen Ellemarken har vi fornyet en næsten 500m lang allé. De eksisterende, meget uens, syge og beskadigede ahorn fra tresserne er blevet erstattet af 106stk. nye lindetræer

Omlagt forhave
Parkeringsareal flyttet ud til vejen, omgivet af ny bøgehæk. Område omkring garageporten indrammet i støttemure, plantekummer, trappe og rampe, holdt på plads af 10mm ubehandlede stålplader, og belægning i nye granitchaussesten.

Frederiksborg Slot, Parterrehaven
I årene 2019-2021 renoverer og fornyer vi stålkanter og beplantning, samt skifter jord, perlesten og det knuste, farvede tegl i de 4 kongelige monogrammer.

Frederiksborg Slot, Rendelæggerbakken
I 2016 var vi med til at genskabe den historiske, dobbelte allé langs Rendelæggerbakken ved Frederiksborg Slot. I alt 171stk. nye lindetræer er plantet på 2 x 2 rækker.

Renovering af fælleshave på Frederiksberg
For en andelsboligforening har vi ryddet og genetableret en have med nye belægninger af Slotsgrus og Sandstone, med kanter af ubehandlet stål i niveau med belægningerne.

Fornyelse af gammel villahave
Nye belægninger af slidte granitbrosten, dels med brede fuger til trædebregner, dels med almindelige fuger og indlagte trædesten af nye granitbordursten. Ny beplantning i alle bede, af buske, stauder og træer, samt stor ny græsplæne af rullegræs.

Renovering af villahave
Vi har lavet nye belægninger og trapper af sorte, hårdtbrændte klinker, sat med kant af 8mm ubehandlet stål. Alle bede er renoveret og nyplantede med træer, buske, stauder og klatreplanter med espaliertråde forskellige steder.

Staude- og rosenhave
En dejlig have, som vi har beplantet for år tilbage, og nu på 15. år står for pasningen af. Som det fremgår, en frodig og farveafstemt beplantning, som varierer sæsonen igennem, af især stauder og roser, med enkelte formklippede, stedsøgrønne planter.

Højbede i Sandstone omkring nyt hus
Helt nyanlagt have i åben stil, med belægninger af 40 x 40cm fliser i halvforbandt, og med højbede af "Columbus" mursten fra Sandstone, klar til beplantning af roser, stauder og krydderurter.

Sandstone-belægning og cumaru-terrasse omkring nyt hus
Omkring nyopført villa på koteletgrund i Holte er anlagt en helt ny have, med fliser fra Sandstone, træterrasse i Cumaru-brædder, som patinerer smukt. I indkørsel og carport ligger 40 x 60cm betonfliser i 8cm tykkelse. Vi har leveret og opført det af landskabsarkitekten tegnede cykelskur som en del af haven.

Villahave med formede bede og kanter
Omkring en nyopført, listebeklædt villa i Holte har vi etableret flisebelægninger, trædestier, kanter og støttemure i ubehandlet stål, ligesom vi har leveret og plantet en spændende ny beplantning af både buske, stauder og frugttræer.

Belægninger i natursten
Omkring et fint sommerhus i Hornbæk har vi etableret nye belægninger af knoldebrosten, chaussesten med bordurtrædesten og tildannede Nexø sandsten, som der også er bygget støttemur af.

Have med stålkanter, bassin og mange detaljer
Ved nybygget villa i Skodsborg har vi opført en komplet have i flere niveauer, adskilt af støttemure i kampesten og 10mm ubehandlet stål, som også trapperne er udført i. Belægningerne er hårdtbrændte, gule klinker, dels på kant, dels på fladen, mens kørearealerne er belagt med slidte granitchaussesten og stokhugge

Haveskur
I forbindelse med eksisterende plankeværk har vi opført et enkelt haveskur, båret på stolper beklædt med krydsfinérplader og lodret monterede lister, med tag af pandeplader.

Sortmalet listehegn med dækbræt på toppen
I Søborg har vi etableret haverum med et hegn af sortmalede, 20 x 40mm, lodret monterede lister, sat med 20mm mellemrum, alternerende på begge sider. Der er lagt belægning af 40 x 40cm betonfliser, indrammet af røde, hårdtbrændte klinker. Det hele holdes på plads af 10 x 100mm kant i ubehandlet stål.

Amfiteater med trædæk, Helsingør Gymnasium
I forbindelse med udnyttelse af kælderetagen på Helsingør Gymnasium etablerede vi amfiteaterlignende kanter og støttemure, samt to trapper udført i stålkanter og chaussesten.

Aktivitets- og sansehave ved døgninstitution
Ved døgninstitutionen Hestehavebakken i Kalundborg har vi etableret flere forskellige haverum med diverse aktiviteter og sansepåvirkninger for institutionens beboere.

Vuggestuelegeplads
I Hindbærhavens Vuggestue, har vi renoveret legepladsen med kanter af ege- og robinietømmer, grønt tag på overdækning og legehus, ligesom vi har lavet forskellige balance- og legeredskaber.

Husumgården
Nye indgangspartier ved Husumgården, med nye cykelstativer og bænke, gennemgående trædestenssti og beplantninger af stauder, buske og opstammede træer. Belægninger ved indgangene er lagt med 30 x 60cm betonfliser. Billederne viser området før og efter vores indsats.

Kystsikring
Ved en villahave ud til Øresund havde vi ansvaret for at supplere kystsikringen med kampesten og stålkanter.

Vilde blomster ved Københavns Bymuseum
Ved det tidligere Bymuseum etablerede vi sammen med en amerikansk kunstner, og folk med forstand på insektvenlige planter, en have med et vildt udtryk, espalier til vinplanter, regnvandsbassin samt kampestensmure.

Aktivitetsplads, Tranehavevej
Aktivitetsplads til en lokal skole med store plinte, in situ støbt boldmur, samt diverse flader, kanter og asfalterede terrænformer til skateboardere.

Mariendal Kirkeplads
Omkring Mariendal Kirke på Frederiksberg har vi fornyet og gennemrenoveret alle udearealerne. Belægninger af to slags granitmosaiksten, brosten, slidte granitchaussesten, bordursten, og kanter, støttemure og bænke af granit og 10mm ubehandlet stål. Vi har etableret runde bænke af poleret,

Trapper, terrasser, plateauer og støttemure i stål
I et indgangsparti og en forhave i Bagsværd med meget store terrænspring etablerede vi trapper og støttemure, som danner en terrasseret have, kombineret med plateauer og hele vægge, alt udført i 10mm ubehandlede stålplader.

Fornyelse af støttemure, belægninger m.v.
En større mængde gamle støttemure udført i jernbanesveller har vi udskiftet med dels 16 x 26cm egetræssveller, og 5 x 26cm kanter i køkkenhaven.

Prins Henriks Skole
På Prins Henriks Skole, også kaldet Den Franske Skole, har vi lavet ny legeplads i samarbejde med tømrerfirmaet Outdoor Elements.

Regulering og tilpasning for kørestolsbruger
Igennem carport med en 5-trins trappe har vi ved hjælp af 10mm stålplade reguleret og tilpasset terrænet, og lagt fliserne igen på den nye rampe.

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) på Frederiksborg Gymnasium
På Frederiksborg Gymnasium i Hillerød har vores kloakmester, ved hjælpe af en 10.000 liter stor vandtank, etableret lokal afledning af regnvand.

Ringkøbinggården
I Ringkøbinggården på Østerbro har vi fornyet og renoveret gårdrummet, herunder skiftet asfalten på brandvejen ud med hårdtbrændte klinker, dels røde, dels sorte. Desuden har vi etableret halvrundt skur til affaldscontainere, og ved hjælp af samme type væg/hegn etableret terrasserum.

Røde Kors Vuggestue
For Københavns Kommune har vi renoveret og fornyet legepladsen, som ligger i Nørregade i Indre By, med nye belægninger, bl.a. såkaldt "Splash", som er en blanding af forskellige belægningstyper.

Rørsangervej
Rørsangervej i Nordvestkvarteret har på et ca. 150m langt stykke fået nye granitkantsten, pullerter, fortovsfliserækker, "Slotsgrusbelægning", nye brostensoverkørsler, samt endelig en flot allé af kirsebærtræer, plantet i nye, gode plantehuller.

Daginstitution i Randersgade
På ny legeplads omkring renoveret daginstitution er terrænspringene optaget af såkaldte "soldaterfliser", og der er etableret svungne stier, udført med betonbelægningssten. På alle flader, som ikke er bede eller belægning, er der udlagt rullegræs.

Køkkenhave ved sommerhus
Ved et nyopført sommerhus i Hornbæk har vi etableret en lille køkkenhave, rammet ind af såkaldt kastanjehegn, med stier i Slotsgrus, og de enkelte jordstykker hævet lidt med egetømmer.

Vilde blomster ved sommerhus
Ved et sommerhus i Tisvilde har vi etableret let forhøjede, ovale jordformer, som vi har tilsået med engblomster, ligesom vi har plantet enkelte nye træer, som skal vandes med vandingsposer i etableringsfasen. Som det ses, tager forskellige blomster over, alt efter tidspunktet på sæsonen.

Parterrehaven i Tivoli
I Tivoli har vi renoveret og fornyet den gamle Parterrehave med nye belægninger af hårdtbrændte klinker, og bedkanterne er holdt på plads af nye stålbånd af ubehandlet stål. Vi har også leveret og plantet alle planterne.

Stubberupgård
På Københavns Kommunes bosted Stubberupgård, tæt ved Borup, har vi etableret nye udearealer. Dels en masse belægninger af sorte, hårdtbrændte klinker, kantet med ubehandlet 10mm stål, samt støttemure, ligeledes i 10mm stålplade.

Studio Hotel, Amager
Her har vi leveret og etableret plantekasser, udført i 8mm stål, indrettet med vandreservoir i bunden, og med lecanødder, fiberdug og ny, god plantemuld, samt endelig græsser, som egner sig til klimaet på et tag.

Støttemure af stålplader
I en privathave i Ballerup har vi udskiftet gamle støttemure af træ, som var brudt sammen, med nye støttemure op til ca. 100cm højde, med 15% anlæg, og alt udført i 10mm stålplade, som med tiden patinerer til en smuk, rustrød farve.

Stålplader optager terrænspring
Omkring privathave i Holte har vi etableret nye støttemure udført af 10mm stålplader, som også er fundament for stolper til hegn ovenfor støttemuren. På kundens ønske har vi genbrugt de gamle trappetrin i en ny indfatning mellem støttemuren og en vange, ligeledes i ubehandlet stål.

Støttemure i faldende terræn
Omkring ny villa i Trørød etablerede vi en helt ny have, belægninger af 40 x 40cm betonfliser med bånd af granitchaussesten. I det faldende terræn har vi etableret støttemure af 10mm stålplade, som gør det muligt at have et plant område omkring hele huset.

Store terrænspring
Nybygget carport, trykket ind i terrænet, samt etablering af ny have omkring villa, som ligger i et meget kuperet terræn i Rungsted Kyst. Her har vi etableret nye støttemure af 10mm plader i ubehandlet stål, og trappe, rampe osv. med belægninger af hårdtbrændte klinker og 40 x 40cm betonfliser.

Højbede og stålkanter
I en have i Virum har vi etableret højbede i 10 x 300mm ubehandlet stål, fra den eksisterende terrasse og ud i græsplænen. I højbedene er stålet valset til de runde former, mens de svungne stålkanter udført i 8 x 100mm, er holdt på plads med vinkeljernsspyd i jorden, som de er svejset fast til.

Bedkanter i stål
I en lille forhave til parcelhus i Virum har vi etableret nye belægninger af granitchaussesten med trædesten i jetbrændte granitbordurer. Desuden er der kanter af 8 x 100mm stål, holdt på plads i jorden og svejst til vinkeljernsspyd. Endelig har vi plantet nye træer, klatreplanter, buske og stauder i de nye bede.

Svanemøllegården
Ved ejendommen Svanemøllegården etablerede vi en helt ny have med kanter af hårdtbrændte klinker, legeområde, buske, træer, rullegræs og en pergola.

Tagterrasse på Teglholmen
Ved en tegnestue på Teglholmen har vi på øverste etage etableret plantekasser, udført i ubehandlet stål, tilplantet med stauder og græsser, og det hele passes af et automatvandingsanlæg med gødningsblander, fugtmåler m.v.

Tagterrasse og altan på Strandboulevarden
Her har vi etableret bevoksning, og udført formklippede bukbomhække, som sikrer private rum, og som giver læ for blæsten. Her er etableret fuldautomatisk vandingsanlæg med gødningsblander, fugtmåler m.v., både oppe på tagterrassen og på altanen ud mod Strandboulevarden.

Have med stålkanter
Vi har renoveret en have på Amager, hvor vi har etableret højbede, samt indrammet hækken og terrassen, med 8mm stålplade, Belægningen er Sandstone i Chelsea-mønster.

Belægninger i Sandstone, Chelsea-mønster
I en have i Hellerup har vi etableret nye belægninger omkring bassin, samt terrasse, alt udført i Sandstone, lagt i Chelsea-mønster.

Trapper, terrasser, støttemure og højbede i stål
På Frederiksberg har vi etableret ny have med trapper, kanter og støttemure i 10mm stålplade, og belægninger af Sandstone, 30 x 60cm, samt trædestenssti, også i Sandstone, med dimensionerne 30 x 90cm.

Virum Kirke
Ved Virum Kirke har vi etableret ekstra parkeringspladser i slidte granitchaussesten, samt fornyet beplantningen i bedene rundt om kirken, ligesom vi har renoveret deres kampestensstøttemure.

Værløse Bymidte
Ved Værløse Bymidte har vi etableret nyt terræn, og leveret og lagt ny belægning af sorte, hårdtbrændte klinker, etableret nye støttemure af skråt monterede stålplader, som optager terrænspringene, ligesom vi har genetableret trapper i stokhuggede granittrappesten.

Nye udearealer i Ørestad Syd
I samarbejde med BOGL Arkitekter og Kortegaard Planteskole har vi over flere omgange lavet nye udearealer omkring "8-tallet" i Ørestad Syd. Vi har bl.a. skiftet vækstmedier, plantet nye træer, buske og stauder, og bygget legeredskaber egetræsstubbe m.v.

Højbede i egetømmer
I et gårdrum på Frederiksberg, på arealet over et kælderrum, har vi etableret nye belægninger af hårdtbrændte, sorte klinker, samt højbede i geometriske former, udført af 100 x 100mm egetømmer.

Østerbro Lilleskole
På Østerbro Lilleskole har vi etableret ny betonbelægning i Holmegårdssten, samt terrasse og lang trappe i varmebehandlet fyrretræ.

Hævet terrasse i egetømmer
I en karrégård på Christianshavn har vi etableret en stor, hævet terrasse, primært udført i egetømmer.
Anders Matthiessen ApS
Nordsøvej 19
2150 Nordhavn
Telefon: 39 27 72 38
E-mail: kontor@matthiessen.dk
CVR NR: 21 80 69 35
 
Anders Matthiessen ApS | Skudehavnsvej 17A | 2150 Nordhavn | Tlf.: 39 27 72 38