Facebook Instagram
Se adresse

Vores vision

Vores vision:

Firmaet skal være en moderne anlægsgartnervirksomhed, som påtager sig at udføre komplekse anlægsgartneropgaver på et højt fagligt niveau, og for relativt faste kunder eller samarbejdspartnere. Det skal samtidig være et mål, at det er inspirerende og sjovt at gå på arbejde.
 
 
VÆRDIER
 
Rummelighed:
Virksomheden skal blive så rummelig at vi kan beskæftige et bredt udsnit af medarbejdere i alle aldre.
 
Virksomheden skal kunne rumme menneskelig forskellighed i bred forstand, for eksempel etnisk oprindelse, seksuel orientering, religiøst tilhørsforhold eller andet.
 
Bæredygtighed:
Firmaet skal bestræbe sig på at tage miljø- og ressourcemæssige hensyn i forbindelse med vores arbejde.
 
Indsatsen bør koncentreres om de områder, hvor vores arbejde er meget ressourceforbrugende og/eller meget miljøbelastende, samt om de områder hvor vi let opnår en effekt. På vores fagområde er det især forbruget af dieselolie, som vi skal bestræbe os på at reducere. En masse af vores mindre maskinel kan i dag køre på batterier, og sigtet er at udvide brugen af el.
 
Social ansvarlighed:
Det er en ambition, at virksomheden skal udvise en høj grad af social ansvarlighed i forhold til medarbejdere og samfund. Mange beslutninger bliver taget med dette sigte for øje.

 
SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ
 
Det er vigtigt at der arbejdes hen imod:

  • At fastholde morgengymnastikken, samt være opmærksom på at passe på kroppene på alle måder, herunder at gøre brug af sygeforsikringen og dens mulighed for massage m.v.
  • At sikkerhed skal være en prioriteret naturlig del af alle arbejdsopgaver.


MEDARBEJDERE & ANSÆTTELSESVILKÅR

At alle medarbejdere gøres bekendt med visionen så de kender, godkender, accepterer og arbejder positivt for at vi sammen når målet.
 
At alle ansatte tager ansvar for, dels det projekt eller den sag som de nu har fat i, dels tager ansvar for deres del af firmaets Vision.
 
Det er vigtigt, at firmaet til stadighed udvikles, så det vedbliver at være en attraktiv arbejdsplads, og sådan at vi kan fastholde de enkelte medarbejdere.

At firmaet til stadighed udvikles på det anlægsgartnerfaglige, teknologiske og arbejdsmetodiske område.

Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 39 27 72 38, eller via kontaktsiden.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Anders Matthiessen ApS
Nordsøvej 19
2150 Nordhavn
Telefon: 39 27 72 38
E-mail: kontor@matthiessen.dk
CVR NR: 21 80 69 35
 
Anders Matthiessen ApS | Skudehavnsvej 17A | 2150 Nordhavn | Tlf.: 39 27 72 38