Facebook Instagram
Se adresse

Prins Henriks Skole

Tilbage
Dato: 1. februar 2020
På Prins Henriks Skole, også kaldet Den Franske Skole, har vi lavet ny legeplads i samarbejde med tømrerfirmaet Outdoor Elements. Landskabsarkitektfirmaet 1:1 har tegnet legepladsen, og vi har stået for hele projekteringen. Vi har i samarbejde med en del underleverandører lavet nyt bund- og bærelag til gummi- og asfaltbelægning, etableret nye legeredskaber, bemalet den nye asfalt med streger og tekst, samt plantet nye træer på legepladsområdet.
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Hævet terrasse i egetømmer
I en karrégård på Christianshavn har vi etableret en stor, hævet terrasse, primært udført i egetømmer.
Pergola til affaldscontainere, Aggersborggade
I et gårdanlæg på Østerbro har vi etableret en ny pergola til afskærmning af affaldscontainere m.m. Pergolaen er i øvrigt sammenbygget med tørreplads og legeområde, og beplantet med både klatreplanter, buske og stauder.
Traller som belægning, Amager Strandpark
Traller er velegnede som fast belægning, hvor underlaget blot består af sand. Her har vi etableret ca. 700m2 belægning omkring Naturcenter Amager Strand, samt plantet marehalm, som skal holde på sandet.
Anders Matthiessen ApS
Nordsøvej 19
2150 Nordhavn
Telefon: 39 27 72 38
E-mail: kontor@matthiessen.dk
CVR NR: 21 80 69 35
 
Anders Matthiessen ApS | Skudehavnsvej 17A | 2150 Nordhavn | Tlf.: 39 27 72 38