Kampestensmur
 
 
Kampestensmur

Støttemure og kanter

Forarbejdet er vigtigt, når vi bygger støttemure. Det handler om jordens bæreevne, som har betydning for, hvor dybt fundamentet skal være. Derudover vurderer vi, om der er behov for dræning af vand til sikring af murens stabilitet.

For at sikre, at muren er stabil, skal den opbygges med smig. Smig betyder, at den hælder lidt bagud. Jo større smig, desto større kræfter skal der til for at presse muren frem.

Samtidig med murens opbygning skal der fyldes op bag muren med bagfyld, der typisk er mest grus. Hvis det er en mur over 1 meter, vælger vi normalt at supplere med en bagstøbning for at styrke murens stabilitet.

Vi leverer og opsætter også kantadskillelse til fx bed og græsplæne. Det kan være kanter til enten at indramme staudebedet fra græsplænen, optage terrænspring eller til at hæve eksempelvis en græsflade, som man ønsker adskilt fra den øvrige færdsel. Materialerne kan være fx jern, sten, aluminium, plast eller træ.

anders matthiessen | CVR: 21 80 69 35 | skudehavnsvej 17A, 2150 Nordhavn - Danmark | Tlf.: 3927 7238 | kontor@matthiessen.dk