Virksomheder / Anlægsarbejde / Kloakering
Renovering af gamle brønde

Kloakering og afvanding

Med den øgede regnmængde bliver det stadig vigtigere at have ordentlig styr på regnvandet. Derfor har vi flere autoriserede kloakmestre, der kan rådgive om, hvordan regnvandet bedst ledes bort. Det kan ske direkte til kloakken, eller via en faskine, hvor vandet siver langsomt ned til grundvandet. Selve afledningen kan ske via åbne vand-render eller ACO-dræn.

Stadig hyppigere får vi opgaver om etablering af omfangsdræn.

Alt kloakarbejde kontrolleres og godkendes altid løbende af en af vores egne kloakmestre.

anders matthiessen | CVR: 21 80 69 35 | skudehavnsvej 17A, 2150 Nordhavn - Danmark | Tlf.: 3927 7238 | kontor@matthiessen.dk