Offentlige / Anlægsarbejde / Kirkegårde/-pladser
Forplads ved Sionskirken, Østerbro
Haveareal ved Sionskirken, Østerbro
Spejlbassin, Grøndalslund Kirkegård. Klinketype: Kolomba
Nye urnegravsteder, Grøndalslund Kirkegård
Kampestensmur, St. Magleby Kirkegård
 
 
Nyt kirkegårdsafsnit, St. Magleby Kirkegård
 

Kirkegårde/-pladser

Vi har opsamlet stor erfaring i at arbejde på kirkegårde og at samarbejde med de lokale menighedsråd. Det kræver særlig omhu at arbejde i et kirkegårdsmiljø, hvor der skal tages specielle hensyn til diverse kirkelige arrangementer og hensyn til kirkegårdens daglige gæster.

Vi har blandt andet anlagt flere forskellige nye kirkegårdsudvidelser, et lapidarium (plads for gamle bevaringsværdige gravstene), en forplads til et kirkegårdskrematorium samt udearealerne omkring kirken.

 

anders matthiessen | CVR: 21 80 69 35 | skudehavnsvej 17A, 2150 Nordhavn - Danmark | Tlf.: 3927 7238 | kontor@matthiessen.dk