Private / Anlægsarbejde / Grønne tage
Sedum-mos tag
 
Nærbillede af mos-sedumplanterne

 

”Grønne tage”

Når man anlægger bevoksning på tage, skure, garager mv. såkaldte ”grønne tage”, er det vigtigt først at vurdere tagets almene tilstand – er det egnet til at etablere et ”grønt tag”, samt i givet fald hvilken type planter kan bruges. Hvis der er behov for det, kan ingeniørberegninger sikre, at taget kan bære, og at materialerne ikke ødelægger hinanden.

Herefter monterer vores certificerede taggartnere, hvad der er behov for af væksthæmmende membraner og vandreservoirbakker. Til sidst plantes der eller udlægges færdige vegetationsmåtter.

Et ”grønt tag” kan reducere mængden af afledt vand med 50 %, ligesom det om sommeren vil holde huset mere kølig, og om vinteren virke som ekstra isolering. ”Grønne tage” er en god og nem måde for den enkelte for at modvirke klimaforandringerne.

anders matthiessen | CVR: 21 80 69 35 | skudehavnsvej 17A, 2150 Nordhavn - Danmark | Tlf.: 3927 7238 | kontor@matthiessen.dk