Boligforeninger / Referencer / Boligforeninger
Afskærmningshegn omkring terasseområde, ringkøbinggade, København Ø
 Afskærmningshegn
Ny træbeplantning til boligforening på Lyneborggade, København S
 Træplantning i gårdrum
Trædæk med siddeplateauer
Trædæk med siddeplateauer
Overdækket siddeplads på træterrasse, Sveasvej, Frederiksberg
 Trædæk med pergola
Rund transperant skraldeskur med klatreplanter, Ringkøbinggade, København Ø.
Skraldeskur
Nyrenoveret gård bl.a. med klinker af typen "Bretagne", Middelartsgade, København Ø
 Hårdtbrændte klinker
 Gulebetonklinker af typen M23, Ndr. Fasanvej, Frederiksberg
Betonklinker
Oval petanquebane og stolper for klatreplanter, nyrenoveret gårdmiljø, Øresundsvej, København S
Petanque bane
Nedsænkede cykelholdere i klinkebelægning af typen "Bretagne"
Cykelholder
Espallier af H-jern og wiretråde, Eriksvej, Roskilde
Espallierhegn med klatreplanter
anders matthiessen | CVR: 21 80 69 35 | skudehavnsvej 17A, 2150 Nordhavn - Danmark | Tlf.: 3927 7238 | kontor@matthiessen.dk