Beskæring

Sommerbeskæring af espalievæg
 
Vinterbeskæring af plataner ved Eremitageparken, Lyngby
Beskæring

Beskæring afhænger dels af typen af træ eller busk, i hvilken sammenhæng de står - solitært eller som en del af en samlet bevoksning og ikke mindst, hvilket resultat man vil opnå med beskæringen. Beskæring kræver erfaring og faglig kunnen.

Det er ikke nødvendigt at beskære planter hvert år, men begynder man først at beskære, starter man en proces, der også kræver beskæring i fremtiden.

Der er en lang række grunde til beskæring. Ønsket om mere sol/mindre skygge, er det mest almindelige, primært i forbindelse med større træer. Ingen planter kan lide at blive savet og klippet i. Det er derfor vigtigt, at de sår, som planterne påføres, bliver så begrænsede som muligt. Fjerner man for store grene, kan træerne blive svage og ustabile med risiko for stormskader, og sårene er endvidere indgangsvej for mange sygdomme.

For langt de fleste planter gælder, at beskæringen bør foretages fra slutningen af november til marts, hvor planterne er i hviletilstand, og saftspændingen derfor er lav – dog er der væsentlige undtagelser, så som kirsebær, birk og valnød.

Beskæringen kan med omhu læres, men den gode beskæring opnås kun igennem erfaring. Vi tilbyder alle former for beskæring, fældning af træer, evt. med en efterfølgende stubfræsning.

 

anders matthiessen | CVR: 21 80 69 35 | skudehavnsvej 17A, 2150 Nordhavn - Danmark | Tlf.: 3927 7238 | kontor@matthiessen.dk