Facebook Instagram
Se adresse

Studio Hotel, Amager

Tilbage
Dato: 1. februar 2020
Her har vi leveret og etableret plantekasser, udført i 8mm stål, indrettet med vandreservoir i bunden, og med lecanødder, fiberdug og ny, god plantemuld, samt endelig græsser, som egner sig til klimaet på et tag. Et automatvandingsanlæg, som sørger for den daglige vanding, i den rette mængde, herunder gødning, har vi også leveret og monteret. Ved den vestvendte gavl har vi etableret hævede plantebede, og trukket klatretråde op til tagrenden, hvorpå blåregnen nu breder sig. Plantekasserne er også blevet til bænke, og vandingsanlægget er også en del af disse hævede bede.
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Hævet terrasse i egetømmer
I en karrégård på Christianshavn har vi etableret en stor, hævet terrasse, primært udført i egetømmer.
Pergola til affaldscontainere, Aggersborggade
I et gårdanlæg på Østerbro har vi etableret en ny pergola til afskærmning af affaldscontainere m.m. Pergolaen er i øvrigt sammenbygget med tørreplads og legeområde, og beplantet med både klatreplanter, buske og stauder.
Traller som belægning, Amager Strandpark
Traller er velegnede som fast belægning, hvor underlaget blot består af sand. Her har vi etableret ca. 700m2 belægning omkring Naturcenter Amager Strand, samt plantet marehalm, som skal holde på sandet.
Anders Matthiessen ApS
Nordsøvej 19
2150 Nordhavn
Telefon: 39 27 72 38
E-mail: kontor@matthiessen.dk
CVR NR: 21 80 69 35
 
Anders Matthiessen ApS | Skudehavnsvej 17A | 2150 Nordhavn | Tlf.: 39 27 72 38